Welcome

Hi! My name is Kika. Welcome to my page full of handmade greeting cards. I love crafting of all kinds - from scrapbooking, painting, to any kind of needlework (visit my other blogs, too - right sidebar).
Cardmaking is a special form of crafting - whether we're wishing someone well, inviting them to a party, saying thank you or just celebrate a holiday, there's plenty of occasions in life where a handmade card says it all. However, it might happen that new ideas can be hard to come by. That's where I'd like to help. Just make a coffee, sit down and look to my page for some ideas, inspiration or step-by-step tutorials. Enjoy the time!

Vitajte na mojej stránke zameranej na ručne vyrábané papierové pozdravy. Venujem sa rôznej umeleckej tvorbe - od scrapbookingu, maľovania, až po šitie, pletenie, či vyšívanie (navštívte aj moje iné blogy s týmito témami - bočný panel vpravo). Tvorba pohľadníc je špeciálny druh umenia - či už chcete niekomu popriať veľa zdravia, pozvať na party, poďakovať alebo osláviť sviatky, vždy je dosť príležitostí v živote, kedy to všetko môžete vyjadriť ručne vyrobeným pozdravom. Občas sa však môže stať, že nový nápad neprichádza. Tu by som chcela pomôcť. Urobte si kávičku, pohodlne sa usaďte a pozrite si moje stránky, nájdite nové nápady, inšpirácie alebo krok za krokom návody. Nech sa páči.

Follow my blog

streda 29. októbra 2014

Holly Branch with Poinsettia

Holly Branch (10,5 x 10,5 cm)
available in my e-shop
dostupné v mojom e-shope

This is an elegant Christmas card in simple color combination - green, white and bit of creme. I used dies from Marianne Designs for the main elements - holly branch, poinsettia and Happy Holidays sentiment. Designer paper with stars in the middle is from Crelando. The card has a white blank sheet inside.

Toto je elegantná vianočná pohľadnica v jednoduchej farebnej kombinácii - zelenej, bielej a trošku krémovej. Na hlavné elementy - vetvičky, kvet poinsettie a nápis Happy Holidays, som použila šablóny od Marianne Designs. Dizajnový papier s hviezdičkami v strede je od fy. Crelando. Vo vnútri je kratička na pripísanie textu.

Challenges:
Fab'n'Funky - Nr. 235 Christmas, entry 165, till Wed 5/11/2014

Material and Supplies:
cardstock - white, green, designer paper (Crelando), cutting dies - holly branch, poinsettia, sentiment (Marianne Designs), silicone stamp - Happy Holidays (Marianne Designs), white gauze, punch - snowflake, Christmas tree, craft knife, cutting board, glue, self-adhesive foam squaresstreda 22. októbra 2014

Upcycled Candy-Box


I wanted to send couple of my handmade greeting cards to a customer. I wandered how to pack it that it doesn't get smashed in the regular envelope. The box from candies would work, but I didn't want to send such used stuff. Therefore I decided to up-cycle it a bit. I used the bottom and top of the box only. Since the lid of the box was very colorful and the pictures showed-up through the paper, I painted it with white acrylic color. Then I glued the cheap decorative paper on it and finished with red border - outside and inside. And there was a nice gift box for my handmade greeting cards ready to go :-)

Chcela som poslať jednej zákazníčke niekoľko svojich ručne vyrobených pohľadníc naraz. Rozmýšľala som, ako to zabaliť, aby sa nepomačkali v obyčajnej alebo hoci aj bublinkovej obálke. Krabica z bomboniéry by bola vhodná, ale nechcela som to posielať v takej použitej "veci". Rozhodla som sa ju trochu vylepšiť. Použila som len dno a vrchnák. Keďže vrchnák bol dosť farebný a presvitalo to cez baliaci papier, natrela som ho bielou akrylovou farbou. Potom som naň nalepila baliaci papier a začistila červeným farebným papierom - zvonka aj zvnútra. A mala som krabičku na moje pohľadnice pripravenú na odchod :-)

Material and supplies:
candy box, decorative wrapping paper, red paper, liquid glue, white acrylic paint, brushes, pencil, scissors, paper cutter

nedeľa 19. októbra 2014

Winter Tag

Winter Tag
Handmade Tag 6 x 9 cm
available in my e-shop
dostupná v mojom e-shope

Simple tag for Christmas. I used corrugated cardstock for background and white trees and snowflakes as a main motif. All is embellished with glitter powder. Sentiment is done by clear stamp from Marianne Design.

Jednoduchá visačka na vianočný darček. Na pozadie som použila vlnitú lepenku a ako hlavný motív stromy a snehové vločky. Stromy a kopce sú ozdobené glitrovým práškom. Nápis pochádza z dielne Marianne Design.

Material and Supplies:
corrugated cardstock, white cardstock, glitter powder, glue, clear stamp Warm Winter Wishes from Marianne Design, die cut - trees from Marianne Design, paper punch - snowflakes big and small, red ribbon, white twine, hole punch, craft knife, scissors

Challenges:
Snowmen in Love

Snowmen in Love 
Handmade card, 14 x 10,5 cm
available in my e-shop
dostupná v mojom e-shope

Two snowmen in love is the title of this lovely card. Digi stamp is lightly smudged with chalks (red and black), and cut out by decorative scissors. In the background, there is an embossed paper and white paper lace on a red stripe of paper. Happy Holidays sentiment is done by clear stamp and die cut from Marianne Design. Red snowflakes are decorated with glass gems.

Zaľúbení snehuliaci je názov tejto milej pohľadnice. Digitálna pečiatka je jemne prifarbená suchým pastelom (červeným a čiernym) a vystrihnutá ozdobnými nožnicami. V pozadí je embosovaný papier a biela papierová krajka na červenom pásiku. Nápis Happy Holidays som urobila pomocou silikónovej pečiatky a vyrezávacej šablóny od Marianne Design. Snehové vločky sú ozdobené sklenými kamienkami.

Material and Supplies:
cardstock - white, green, red; paper lace, digi stamp (5,5 x 6 cm picture / 7 x 7 cm cut out), chalks - red, black (EKsuccess); brush, paper punches - snowflake (cArt-Us), holly branch (dp Craft), pine-tree branch (dp Craft); clear stamp + die cuts (Marianne Design Collectables, COL1325), 3 glass gems (Crelando), liquid glue (Hercules, Druchema), glue stick (Asquan), craft knife, hole punch for small poinsettia centre and holly berries, black-brown stamp ink, double sided self adhesive foam (Docrafts), BigShot machine, embossing folder - snowflakes, paper cutter, scissors, decorative scissors (stamp), mini corner punches for inside card, flat envelope

White Poinsettia

White Poinsettia 
Handmade card 10,5 x 14 cm
available in my e-shop
dostupná v mojom e-shope


A simple card with a white poinsettia in the middle and a sentiment "With Love at Christmas". The flower is embellished with white glitter powder and many stars and pearls around. All that stuff is set on a beautiful decorative design paper sewn to the purple background.

Jednoduchá vianočná pohľadnica s bielou poinsettiou v strede a nápisom "With Love at Christmas". Kvietok je ozdobený bielym glitrovým práškom a mnohými veľkými, či malými hviezdičkami a perličkami okolo. Všetko je to posadené na krásnom dizajnérskom papieri, ktorý je prišitý k podkladu vínovej farby. 

Material and Supplies:
cardstock - white, purple, decorative design paper (my stock, no clue where from), white glitter powder, punch of stars, white liquid pearls, liquid glue, white acrylic color, brush, sewing machine, digital stamp, BigShot machine, die cuts - poinsettia from Marianne Design


nedeľa 12. októbra 2014

Christmas Tree


Inspiration for this card I found on the net. Christmas tree is made of many die cut branches and piece of white lace between "lines". There is a bright silver snowflake on the top and many little pearls all around...

Inšpiráciu na túto kartu som našla na nete. Vianočný stromček som urobila z množstva vetvičiek a kúskov bielej krajky medzi líniami. Na vrcholci stromčeka je ligotavá strieborná snehová vločka a množstvo malých perličiek všade dookola... 

Challenges:
Crafty Hazelnuts - Nr. 198, Something round, entry 23, till 17/10/2014
Crafty Hazelnuts - Extra for October, entry 279, till 31/10/2014
Winter Wonderland - Lace and Pearls, entry 29, till 16/10/2014

Material and Supplies:
cardstock - white, silver and orange (peach), white lace, dies - snowflake, holy branch, pine-tree branch, border punch - holy leaves, liquid pearls - white, BigShot, embossing folder - dots, sewing machine, paper cutter, circle cutter, decorative scissors, mini corner punches (eksuccess), glue, glitter powder

piatok 10. októbra 2014

Yellow Roses


Three handmade light-yellow roses are the main eye-catcher on this gentle card. I used a beautiful designer paper for the background and light yellow lace in front.

Tri ručne robené svetlo žlté ružičky sú hlavným motívom na tejto jemnej pohľadnici. Na pozadie som použila krásny dizajnérsky papier a svetlo žltú krajku vpredu.

Material and Supplies:
white card with decorative scallop edges, cardstock - yellow, white, green; designer paper (docrafts), white twine, yellow lace, liquid pearls, BigShot machine, embossing folder - Daisies, cut dies - flower, border punch, sewing machine, glue, scissors, decorative scissors - scallop, paper cutter, heart stencil, craft knife, white acrylics, brush, glitter powder, mini corner punch set


štvrtok 9. októbra 2014

With LoveBeautiful card for wedding or Valentine day. There are 2 hearts and a bunch of red roses, all to say I love you...Elk

This card is available in my e-shop
Táto pohľadnica je dostupná v mojom e-shope

The wooden elk is a main motif on this greeny Christmas card. You can see the green-white wreath around it and a nice green ribbon. For materials go to the end of this article.

Drevený sobík je hlavným motívom na tejto zelenej vianočnej pohľadnici. Okolo neho môžte vidieť zeleno-biely venček a krásnu zelenú stužku. Na konci príspevku uvádzam zoznam použitého materiálu.

Challenges:
Crafty Calender - October challenge - Bingo!, entry 25, till 30/10/2014... bingo line - PEARLS, SENTIMENT, DIE CUTS
C.R.A.F.T Challenge - Nr. 280, Christmas, entry 11, till 14/10/2014Materials and Supplies:
cardstock - white, green, designer paper, green ribbon, white twine, white liquid pearls, BigShot, sewing machine, embossing folder - dots, punches - pinetree branch, stars, wooden elk, paper cutter, circle cutter, hole punch, green stamp ink, glue, scissors, cotton gauze

nedeľa 5. októbra 2014

Green Christmas

This card is available in my e-shop (click)
Táto pohľadnica je dostupná v mojom e-shope (otvor)

I arranged the green and white branches together with paper pinecones on this gentle Christmas card. I added the tag, couple of green branches in the corners and white bubbles. There is a beautiful designer paper in the background.

Vianočná pohľadnica s "ikebanou" zo zelených a bielych vetvičiek s papierovými šiškami. Doplnila som ju nápisom Merry Christmas, zelenými vetvičkami v rohoch a bielymi bobuľkami. Celý motív je na krásnom dizajnérskom podklade.

Challenges:
Festive Friday - Nr.41, Midchallenge inspiration, entry 15, till 8/10/2014 x


Material and Supplies:
cardstock - white, green (Crelando); designer paper (Capsule Collection, Oyster Blush, Docrafts), white twine, mulberry paper white, brown paper for pinecones, cotton gauze (Hartmann); green stamp ink, chalk - green, brown;
silicone stamps (Christmas Town, 4003 067 00, Viva Decor; Christmas Scenery, 4003 068 00, Viva Decor), mini corner punches (eksuccess); paper cutter, circle cutter, sewing machine, craft knife, punches - flower for pinecones, branch; hole punch, glue,

sobota 4. októbra 2014

Silver Tree

This card is available in my e-shop (click)
Táto pohľadnica je dostupná v mojom e-shope (otvor)

This simple, elegant card is in Slovak language. There is a lyrics of Christmas carol "Silent Night" and a beautiful stamp of Christmas tree. The card is decorated with silver satin ribbon.

Táto jednoduchá pohľadnica je v slovenčine. Nesie text koledy "Tichá noc" a pri nej sa vyníma krásny strieborný vianočný stromček. Pohľadnica je jednoducho ozdobená striebornou saténovou stužkou.

Challenges:
Crafts 4 eternity: Challenge 196, 3 of the same letter, entry 22, till 9/10/2014......SILVER, SENTIMENT, SNOWFLAKES, STAMP, SONG "SILENT NIGHT" :-) x
Incy Wincy Designs: Something old, something new, entry 97, till 5/10/2014.... Old ribbon, New embossing folder x
PanPastel UK: Add some embossing, entry 15, till 12/10/2014 x
A Gem of a Challenge: Nr. 129, Clean and Simple, entry 83, till 10/10/2014 x
Retro Sketches: Nr. 135, Anything, entry 6, till 10/10/2014 xMaterial and Supplies:
white cardstock, silicone stamps (Christmas Scenery, Art. 4003 068 00, Viva Decor), silver ribbon, BigShot machine, embossing folder, paper cutter, decorative scissors, mini corner punch, silver stamp ink
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...